90 کارآموز زن و مرد در ولسوالی مقر فارغ گردیدند

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس میگویند که 60 بانو و 30 آقا به ترتیب از کورس های آموزش خیاطی و ترمیم موترسکلیت فارغ گردیدند.

این مسوولان میگویند؛ این کورس ها 5 ماه قبل از سوی برنامه تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات کشور با همکاری اداره محلی در مناطق زاد علی وچشمه دوزدک این ولسوالی راه اندازی گردید.

ملا ابوبکر سرپرست و مدیر اجراییه ولسوالی مقر میگوید، افراد مذکور پس از معرفی از سوی شورا ها محل شامل این کورس ها گردیده و به مدت 5 ماه  به صورت معیاری توسط مربیان مجرب آموزش یافتند.

مدیر اجراییه ولسوالی مقر می افزاید که، این افراد پیش از این عمدتا بیکار و یا اینکه به فعالیت های کشاورزی و دامداری اشتغال داشته و از درآمد پایین برخوردار بودند.

وی افزود که ، برنامه تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات وسایل کار مورد ضرورت این افراد را نیز در اختیار قرار داده و اغلب افراد مذکور با راه اندازی و گشایش مرکز های مشخص؛ فعالیت شان را رسما بصورت گروهی و یا انفرادی آغاز نموده اند.

براساس اظهارات مسوولان محلی در مقر؛  برنامه  تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات کشور از یک سال به اینطرف در این ولسوالی به فعالیت آغاز نموده و ده ها برنامه کوچک انکشافی، حرفوی ، ساختمانی و… راه اندازی کرده است.

خبر: شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.