سرپرست فرماندهی پولیس امنیه مقر؛ در پیوند به دخالت در مبارزات انتخاباتی از کار برکنار گردید

براساس دستور تازه وزارت امور داخله کشور؛ سرپرست پولیس فرماندهی پولیس امنیه ولسوالی مقر ولایت بادغیس پس از چاشت امروز( یکشنبه ) از وظیفه اش برکنار گردید.

بربنیاد این دستور وزارت داخله کشور؛ سمونوال عبدالعظیم سرپرست فرماندهی پولیس امنیه ولسوالی مقر بادغیس مستقیما در مبازرات انتخاباتی مداخله داشته بنا از کار برکنار گردید.

در همین حال فرماندهی پولیس امنیه بادغیس در پیوند به  برکناری رسمی این عضو ارشد پولیس ابراز بی خبری نموده و تاکید میورزد که تاحال رسما به فرماندهی پولیس بادغیس در این زمینه خبر داده نشده است .

فرماندهی پولیس امنیه بادغیس می افزاید که فرمانده پولیس مقر براساس گزارش نهادهای کشفی و استخباراتی از سوی وزارت داخله برکنار شده و فرماندهی پولیس بادغیس در جزئیات این موضوع قرارندارد.

گفته میشود که خانم سرپرست فرماندهی پولیس امنیه ولسوالی مقر این ولایت در انتخابات سال اینده شورای ولایتی بادغیس نامزده بوده و فرمانده مذکور به سبب حضور و حمایت از همسرش در مبارزات انتخاباتی ازسوی وزارت داخله از وظیفه برکنار شده است.

وزارت داخله و فرماندهی پولیس امنیه بادغیس، همواره بر بيطرفى عوامل وابسته به پولیس درانتخابات تاکيد نموده و هشدارداده که درصورت مداخلۀ افراد پولیس درانتخابات، از وظايف شان برطرف خواهند شد.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

One comment

  • عبدالله "اشکانی"

    {{مشت نمونه خروار }}
    حسب متل فوق، قمندان عظیم جان نمایندگی از هر کارمند دولت میکندکه در اوقات رسمی به کمپاین های کاندیداها وقت سپری میکنند که خیلی اسافت بار است.
    -به این معنی که ایشان پند باشدبه دیگران-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.