موتر فرمانده کندک پنجم پولیس محافظت عامه بادغیس به سرقت برده شد

موتر فرمانده کندک پنجم پولیس لوای محافظت عامه ولایت بادغیس از سوی یک فرد وابسته به طالبان مسلح به سرقت برده شد.

یک مامور ارشد لوای محافطت عامه در بادغیس میگوید، موتر سمونیار عبدالحمید فرمانده کندک پنجم لوای محافظت عامه در حالی از سوی این فرد سرقت  میگردد که شخص مذکور پس از چاشت امروز( شنبه ) سویچ  موتر نوع ( هایلکس ) فرمانده کندک پنجم این لوا را غرض انجام یک کار شخصی به عاریت گرفته و سپس سرقت نمود.

این مامور لوای محافظت عامه بادغیس که از ابراز نام خویش احتراز نمود گفت؛ شخص سارق محمد نسیم نام داشته و از جمله اقوام و وابستگان فرمانده مذکور میباشد.

این منبع؛ محمد نسیم را یک شخص عادی اعلام داشته که پیش از این هیچ ارتباطی با طالبان و مخالفان مسلح در این ولایت نداشته است.

براساس اظهارات منبع متذکره؛ کندک پنجم محافظت اخیرا شکل یافته و قرار است با پیشرفت پروژه اسفالت جاده یی حلقوی به استقامت بالامرغاب به مربوطات این ولسوالی توظیف شود.

گفته میشود که این نخستین بار است؛ یک موتر نظامی متعلق به مسوولان امنیتی مستقر در بادغیس توسط وابستگان آنان سرقت وبه گروه های وابسته به طالبان / مخالفان مسلح تسلیم میشود.

خبر: محمد عرفان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.