دبیرخانه شورای عالی صلح بادغیس: از اختلاف های احتمالی میان هواداران نامزدان ریاست جمهوری جلوگیری میشود

دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس از راه اندازی نشست ” هماهنگی و وحدت ملی ”  میان ستاد های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال اینده در جریان هفته آتی در این ولایت خبر میدهد.

مسوولان دبیر خانه دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس میگویند، این نشست / فراخوان به هدف ترویج فرهنگ صلح و مصالحه ملی میان ستاد های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سال اینده برای یک روز در مقر این دفتر برگزار خواهند شد.

محمد اکبر هوتک مسوول دبیرخانه دفتر ولایتی شورای عالی صلح دربادغیس میگوید؛ دفتر ولایتی شورای عالی صلح در این ولایت میخواهد که پیش از پیش از بروز اختلاف های احتمالی میان هواداران نامزدان ریاست جمهوری سال آینده جلوگیری نماید.

آقای هوتک می افزاید؛ دبیرخانه دفتر ولایتی شورای صلح بادغیس در نظر دارد که شعارهای ( بنر) را نیز در پیوند به این موضوع در اختیار ستاد های انتخاباتی در این ولایت قرار دهد.

هوتک اضافه نمودکه انان این نشست را در امتداد هفته جاری راه اندازی نموده و نشست های مشابه را در هفته های اینده برای ستادهای انتخاباتی اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز راه اندازی خواهند کرد.

گفته میشود تا اکنون 7 نامزد ریاست جمهوری انتخابات سال اینده دفاتر/ ستاد های انتخاباتی خویش را در بادغیس فعال نموده اند.

درهمین حال شماری از آگاهان؛ راه اندازی این نشست را از سوی دفتر ولایتی شورای عالی صلح در بادغیس مفید توصیف نموده و از نمایندگان ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که با درنظرداشت اصول و موزاین دموکراسی عمل نمایند.

این اگاهان؛ میزان اگاهی شهروندان را در این ولایت پایین بیان داشته و تاکید میورزند که کوچکترین سهل انگاری در این زمینه باعث بروز مشکلات بزرگ خواهند گردید.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

One comment

  • نثاراحمد

    ضمن تقدیرازدبیرخانه شورای صلح بادغیس، ازهمه مردم عزیزما میخواهم که برمبنای منافع کشوری خویش گام بردارندوازاختلافات که که سبب خوشحالی دشمن است جدا خوداری نمایند ( نثاراحمد عزیزی )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.