نگرانی مسوولان اطلاعات و فرهنگ بادغیس از کاوش های آثار باستانی

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به شدت از افزایش کاوش های خودسرانه ی آثار باستانی در مربوطات این ولایت ابراز نگرانی مینمایند.

این مسوولان میگویند، از دو هفته به اینطرف کندن کاری آثار باستانی در بخش های از ولسوالی های قادس و آبکمری آغاز یافته و به صورت جدی در حال افزایش است.

عبدالصبور صبور مدیر مالی و اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس؛ افراد زورمند محلی را در ولسوالی های قادس و آبکمری متهم به حفر و کندن کاری آثار تاریخی در این ولسوالی ها نموده و تاکید میکند، افراد زورمند و متنفذ محلی همواره در این فصل،  به کاوش های خود سرانه و غیر قانونی مبادرت میورزند.

آقای صبور افزود، هر چند آنان این مسئله را با اداره مقام ولایت و ولسوالی های متذکره در میان گذاشته است ولی به نظر میرسد که به گفته وی؛ تا اکنون در این زمینه اقدام صورت نگرفته است.

در همین حال فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس؛ ادعای مسوولان اطلاعات و فرهنگ این ولایت را مبنی بر کندن کاری آثار باستانی در ساحات امن و تحت کنترول دولت رد نموده و تاکید میورزند که؛ نیروهای امنیتی به هیچ فرد و یاگروه چنین اجازه یی را نمی دهند.

اما این مسوولان؛ امکان کاوش های خود سرانه را در ساحات مربوط به مخالفان / طالبان مسلح را محتمل دانسته و انرا رد نمی نماید.

مدیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس خاطرنشان میسازد که این کاوش ها در ساحات مربوط به دولت و مخالفان مسلح هر دو جریان داشته ولی تصریح میکند، عمدتا در ساحات نفوذ مخالفان مسلح دولت بیشتر گزارش شده است.

آقای صبور؛ حضور ماموران اطلاعات و فرهنگ را در این ساحات غیر ممکن توصیف نموده و تاکید میورزد؛ نهاد های امنیتی در صورت علاقمندی میتوانند با استفاده از طرق مختلف جلو این روند را بگیرند.

کاوش های خودسرانه در بادغیس؛ حرف تازه یی نبوده و از چند دهه به اینطرف در بخش های مختلف این ولایت به اشکال متفاوت جریان دارد.

گفته میشود که اغلب آثار بدست آمده در نتیجه این کاوش ها توسط افراد مقتدر محلی به ولایت هرات منتقل و سپس به کشور های منطقه قاچاق میگردد.

گزارش: سمیه و رحیمه

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.