همایشی تحت عنوان ” صدای زنان افغان برای صلح و آتش بس ” برگزار گردید

همایشی تحت عنوان ” صدای زنان افغان برای صلح و آتش بس ” از سوی دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس راه اندازی و برگزار گردید.

محمد اکبر هوتک رییس دبیرخانه دفتر ولایتی شورای عالی بادغیس میگوید؛ این همایش یک روزه بامداد امروز پنجشنبه به ادامه سایر فعالیت های دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس در حوزه زنان درتالار کنفرانس ریاست امورزنان این ولایت راه اندازی شد.

آقای هوتک گفت، دراین همایش بشمول مسوولان دولتی؛ بیش از 100 بانوی فعال مدنی و اجتماعی اشتراک داشته که به ترتیب در پیوند به وضعیت زنان وضرورت صلح و آتش بس صحبت نمودند.

رییس دبیرخانه دفتر ولایتی شورای عالی بادغیس افزود؛ این دفتر از اوایل ماه روان خورشیدی ( دلو ) کمپین را به هدف رساندن پیام ” صلح ” برای بانوان و همچنان جلب حمایت آنان ؛  به راه انداخته که تا اکنون نزدیک به 2500 بانو در سراسر ولایت بادغیس در این روند اشتراک نموده اند.

هوتک می افزاید که؛ این کمپین برای یک روز دیگر / 25 ماه دلو سال جاری ادامه می یابد.

گفته میشود در ختم همایش امروزی برای شماری از زنان فعال و سهیم در کمپین ” صدای زنان افغان ” تقدیرنامه نیز تفویض گردید.

صدای زنان افغان برای صلح و آتش بس یک حرکت سرتاسری بوده که از حکومت افغانستان، مخالفان مسلح و جامعه جهانی تقاضا مینماید تا به جنگ و خشونت نقطه یی پایان گذاشته و برای دریافت راه های مسالمت آمیز دست به کار شوند.

خبر: عارفه و رحیمه

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.