گشایش چهار پروژه انکشافی در ولسوالی مقر

مسوولان محلی  در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از گشایش و بهره برداری چهار پروژه انکشافی در مربوطات این ولسوالی خبر میدهند.

عبدالهادی بادغیسی سرپرست اداره ولسوالی مقر این ولایت میگوید؛ این پروژه ها از سوی اداره محلی با همکاری برنامه ی تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات کشور در بخش های مختلف این ولسوالی در جریان دو ماه گذشته راه اندازی و تطبیق گردیده است.

آقای بادغیسی گفت، پروژه های مذکور شامل ساخت؛ یک کانال آبیاری و چندین پلچک میشود که در مناطق خم عباسی، جکنه، زاد نصیر و زاد نیازی ولسوالی مقر اعمار شده است.

سرپرست ولسوالی مقر افزود که با اعمار این پروژه ها ده ها جریب زمین زراعتی تحت کشت قرار گرفته و مشکلات ترانسپورتی باشندگان چندین منطقه در این ولسوالی نیز برطرف گردیده است.

براساس اظهارات سرپرست اداره ولسوالی مقر؛ برنامه تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات از بیشتر از یک سال به اینطرف فعالیت اش را با راه اندازی پروژه های کوچک انکشافی مبنی بر تحکیم ثبات در این ولسوالی آغاز نموده است.

خبر: محمد شریف

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.