شکایت های تلفنی باشندگان ولسوالی قادس، از سوی اداره محلی رسیدگی میشوند

مسوولان محلی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس از راه اندازی یک خط تلفن مبنی بر دریافت شکایت های باشندگان این ولسوالی با همکاری برنامه تحکیم ثبات ریاست احیا و انکشاف دهات بادغیس خبر میدهند.

صالح محمد بیک سرپرست اداره ولسوالی قادس میگوید؛ این خط تلفن از یکماه به اینطرف در چهارچوب اداره مقام ولسوالی قادس فعال و راه اندازی گردیده و تا اکنون 30 مورد تماس باشندگان بخش های مختلف این ولسوالی را در پیوند به قضایای مختلف دریافت نموده اند.

صالح محمد بیک سرپرست ولسوالی قادس؛ هدف از راه اندازی و ایجاد این خط تلفن را؛ برقراری تماس مستقیم باشندگان قادس با اداری محلی این ولسوالی به هدف شریک ساختن شکایات و رسیدگی به موقع؛ از سوی اداره  محلی اعلام نمود.

سرپرست ولسوالی قادس افزودکه، انان بیشتر از 2000 برگه معلوماتی را جهت اگاهی بیشتر مردم چاپ و در اخیتار باشندگان مناطق مختلف این ولسوالی قرارداده اند.

براساس اظهارات سرپرست اداره ولسوالی قادس؛ باشندگان ولسوالی قادس میتوانند که پس از این شکایت ها، انتقادها و دیدگاه های شان را بدون هیچ نگرانی از طریق تماس با این خط تلفنی با اداره محلی در میان بگذارند.

وی می افزاید که؛ هویت  افراد تماس گیرنده،  نزد آنان محفوظ میماند.

این در حالیست که اغلب باشندگان ولسوالی قادس از این ابتکار اداره محلی ستایش نموده و خواستار دقت بیشتر در حفظ محرمیت افراد تماس گیرنده میباشند.

گفتینست که ولسوالی قادس تنها اداره محلی در این ولایت محسوب میشود که باشندگان آن میتوانند از طریق تماس تلفنی؛ ارتباطات خویش را به منظوری انتقال و شریک نمودن پیام های شان با مسوولان حکومتی قایم سازند.

خبر: محمد معصوم

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.