کشته و زخمی شدن دو نوجوان در ولسوالی مقر

در نتیجه انفجار یک عدد ماین تعبیه شده؛ دو نوجوان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته و زخمی شدند.

مسوولان محلی در ولسوالی مقر میگویند، این دو نوجوان زمانی کشته و زخمی میشوند که با یک عدد ماین تعبیه شده در منطقه موسوم به ” شور گلپری” این ولسوالی برخورد مینمایند.

سمونوال عبدالعظیم فرمانده پولیس امنیه مقر میگوید، این دو نوجوان باشنده قریه ترکی های ولسوالی مقر بوده که در جریان چرانیدن مواشی شان با ماین مذکور برخورد مینمایند.

سمونوال عبدالعظیم؛ تبعیه این ماین را به طالبان/ مخالفان مسلح نسبت داده و اضافه کرد که ماین متذکره به منظورهدف قرار دادن نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی کارگذاری گردیده بود.

فرمانده پولیس امنیه مقر؛ وضعیت صحی نوجوان مجروح در این رویداد را در حال حاضر رضایت بخش توصیف نموده و افزود که این نوجوان غرض مراقبت بیشتر به شفاخانه قلعه نو در مرکز ولایت بادغیس منتقل گردیده است.

ولی تا اکنون طالبان/مخالفان مسلح در این مورد تبصره یی نداشته اند.

خبر: عبدالمنان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.