رییس شورای انکشافی ترکی های مقر از سوی طالبان مسلح آزاد گردید

مسوولان محلی درولسوالی مقر ولایت بادغیس از آزادی رییس شورای انکشافی قریه ترکی های این ولسوالی؛ از سوی طالبان مسلح خبر می دهند.

عبدالهادی بادغیسی سرپرست ولسوالی مقر این ولایت می گوید: ملا خدای رحم رییس شورای انکشافی قریه ترکی های مقر اخیرا حین برگشت از جانب مرکز قلعه نو در مربوطات این ولسوالی از سوی طالبان مسلح اختطاف و پس از چهار روز رها گردید.

آقای بادغیسی سرپرست اداره ولسوالی مقر گفت : این فرد بدون هیچ قید و شرط و با همکاری بزرگان قوم از سوی طالبان مسلح رها شد.

این در حالیست که برخی گزارش ها میرساند که رییس شورای انکشافی قریه ترکی های این ولسوالی در ازای پرداخت 150 هزار افغانی رها گردیده است.

رییس شورای انکشافی قریه ترکی های مقر در حالی از سوی طالبان مسلح رها میشود که از سرنوشت 5 کارمند اداره احیا و انکشاف دهات ویک شرکت خصوصی ساختمانی که چندی قبل از مربوطات ولسوالی قادس این ولایت اختطاف گردیده بودند، خبری در دست نیست.

خبر: سکندر

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.