هشدار باشندگان جوند مبنی بر راه اندازی خیزش های مردمی علیه طالبان مسلح

شماری از باشندگان ولسوالی جوند از مسدود بودن جاده ارتباطی این ولسوالی با شهر قلعه نو مرکز ولایت مبنی بر حضور گسترده طالبان مسلح در این مسیر خبرداده و هشدار میدهند؛ هر گاه اداره ولایتی در کمترین فرصت در این زمینه اقدام ننماید، آنان خیزش های مردمی و منطقوی را راه اندازی خواهند کرد.

این باشندگان میگویند، جاده عمومی ولسوالی جوند – مرکز ولایت؛ از چند سال به اینطرف از سوی افراد وابسته به طالبان مسلح مسدود بوده ولی دولت و اداره ولایتی بادغیس هیچ اقدامی به منظور گشایش و تصیفه این جاده از وجود طالبان مسلح ننموده اند.

عبدالکبیر “منیب” نماینده مردم جوند در شورای ولایتی بادغیس میگوید، ده ها تن از باشندگان این ولسوالی از چند  روز به اینطرف در مرکز این ولایت به سربرده و قادر به برگشت به خانه های شان نمی باشند.

آقای منیب گفت، این افراد در جریان هفته های گذشته از بیراهه ها که احتمال نفوذ افراد وابسته به طالبان مسلح درآن محدود میباشد، وارد مرکزولایت شده ولی اکنون به علت بسته شدن بی راهه های مذکور در پی بارش برف در شهر قلعه نو گیرمانده اند.

این نماینده مردم ولسوالی جوند افزود، هرچند  آنان پیش از این نیز امادگی راه اندازی خیزش های مردمی و منقطوی راعلیه افراد وابسته به طالبان مسلح در میسر جاده جوند – قلعه نو به اداره ولایتی خبرداده بودند ولی مسوولان ولایتی بخاطر جلوگیری از بروز برخی حوادث احتمالی؛ از این خیزش ها جلوگیری نمودند.

درهمین حال والی بادغیس نیز مشکلات باشندگان ولسوالی جوند را از این ناحیه تایید نموده و می افزاید که، اداره ولایتی در صدد پیدا کردن راه حل معثقول و مناسب در این ارتباط میباشد.

احمدالله علیزایی والی بادغیس میگوید، انان موضعگیری تازه و اخیر باشندگان جوند را با دولت مرکزی در میان گذاشته و منتظر هدایت میباشند.

این در حالیست که باشندگان ولسوالی جوند تهدید نمودند، در صورت که دولت و اداره ولایتی تا چند هفته دیگر در این زمینه اقدام عملی ننماید، آنان خود دست به کار خواهند شد.

خبر: عالم

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.