چهار فرد ملکی را طالبان مسلح به هدف انتقام در قادس کشتند

طالبان مسلح چهار باشنده محل را در ولسوالی قادس بعد از آن به قتل رساندند که آنان به حمایت از دولت از سوی این گروه متهم شده اند.

یک مسئول محلی در بادغیس که نمی خواهد از وی نام برده شود می گوید؛ طالبان مسلح بالای منطقه ورگل ولسوالی قادس حمله نمودند که بعد از درگیری یک روزه چهار تن از باشندگان محل به شمول رئیس قیوم یک تن از متنفذین منطقه کشته شده است.

این مسئول می افزاید؛ که طالبان مسلح شش تن از باشندگان محل را نیز اسیر نموده و با خود برده اند.

این اتفاق در حالی روی میدهد که چند روز قبل باشندگان ورگل پنج تن از طالبان مسلح را گرفتار کرده و سپس در بدل مبلغ 3 میلیون افغانی از بند رها کرده و چند تن دیگر شان را کشته بودند.

گفته می شود که طالبان با گرفتن انتقام از باشندگان ورگل دست به چنین اقدامی زده اند.

همچنان گفته های وجود دارد که در این حمله هشت تن از باشندگان محل که شامل زنان نیز میشود کشته شده اند ولی تا به حال این رقم کشته شده گان از سوی کدام منبع تائید نشده است.

خبر: محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.