ترمیم و جغل اندازی سرک قلعه نو – قادس به ارزش 34 میلیون افغانی

مسوولان محلی در ولایت بادغیس از آغاز کار پروژه جغل اندازی و ترمیم سرک قلعه نو – قادس این ولایت از سوی ریاست فواید عامه خبر میدهند.

» ادامه