نگرانی کارشناسان زیست محیطی از آلودگی هوا در بادغیس

کارشناسان امور زیست محیطی؛ افزایش گرد وغبار را طی روز های اخیر در شهر قلعه نو مرکز این ولایت مشکل ساز دانسته وادامه آنرا نگران کننده توصیف مینمایند.

» ادامه