طالبان مسلح؛ پسر عضو پیشین شورای عالی صلح بادغیس را نیز به قتل رساندند

گزارش ها از ولسوالی قادس بادغیس حاکی است که طالبان مسلح؛ پسر عضو پیشین شورای عالی صلح این ولایت را که چندی قبل ربوده بودند، به قتل رساندند.

» ادامه