یک مامور پولیس محلی در بالامرغاب به قتل رسید

مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب از به قتل رسیدن یک مامور پولیس محلی توسط افراد طالبان مسلح در این ولسوالی خبرمیدهند.

» ادامه