11 کشته و 6 زخمی منسوبان ارتش ملی در بزرگ راه بادغیس – هرات

در پی حمله طالبان مسلح بالای کاروان نیروهای ارتش ملی در مسیر راه بادغیس – هرات 11 منسوب نیروهای ارتش ملی کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند.

» ادامه