شکایت شهروندان بادغیس از بی کیفیت بودن روند آموزش وپرورش در این ولایت

شماری از شهروندان ولایت بادغیس از بی کیفیت بودن روند آموزش وپرورش معارف در این ولایت شکایت دارند. این شهروندان درصحبت با رادیو نریمان میگویند که تعدادی ازمکاتب در بعضی […]

» ادامه