ولسوال نام نهاد طالبان همراه با دو تن دیگر در قادس کشته شدند

براثر حمله طالبان مسلح بر مواضع افراد مسلح حامی دولت در ولسوالی قادس ولایت بادغیس؛ سه تن از طالبان مسلح کشته شده اند.

» ادامه