یک عضو شورای همبستگی ملی در مقر ربوده شد

یک عضو شورای همبستگی ملی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از سوی طالبان مسلح ربوده شد، ولسوال مقر با تایید این خبر میگوید: این فرد شب چهار شنبه، در مربوطات منطقه درویش محمدی سنجدک ولسوالی مقر توسط افراد وابسته به طالبان مسلح ربوده شده است.

میرزا علی “بیدار” ولسوال مقر می افزاید: این فرد بخاطر اینکه پسرش به صفوف ارتش ملی ایفای خدمت می کند از سوی طالبان مسلح اختطاف شده وبه مکان نا مشخصی منتقل شده گردیده است.

بیدار خاطرنشان میسازد: که آنان تلاش های شان را مبنی بر رهایی این فرد ربوده شده آغاز نموده اند.

طالبان تا اکنون در بدل رهائی اش تقاضائی نکرده اند.

گفته میشود که روستای درویش محمدی سنجدک در فاصله ی ده کیلومتری جنوب ولسوالی مقر موقعیت دارد.

 

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.