30 تن از مربیان فوتبال در بادغیس لیسانس D مربیگری دریافتند

در یک دوره آموزشی مربی گری فوتبال که از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان در ولایت بادغیس برگزارگردید 30 تن از مربیان تیم های فوتبال اشتراک ورزیدند.

عبدالکریم وفاء آمر ورزشی بادغیس میگوید که؛ برای 30 تن از مربیان جوان این ولایت که به مدت چهار روز زیر نظر سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون ملی فوتبال کشور راه اندازی شده بود لیسانس مربیگری درجه D آسیا توزیع گردید.

آقای وفاء هدف از برگزاری این کورس مربی گیری را آشنایی مربیان فوتبال پایه در بادغیس، با جدیدترین تکتیک ها و علوم مدرن و روز مربیگری جهان عنوان نموده است.

وی گفت؛ بعد از برگزاری این برنامه چهار روزه، 7 مربی برتر برای دریافت مدرک C آسیا معرفی خواهند شد.

وی اضافه نمود که؛ این برای اولین بار است چنین برنامه آمورشی ورزشی در ولایت بادغیس راه اندازی میشود.

در همین حال سید علی کاظمی مدرس این کورس آموزشی در صحبتهایی از این مربیان خواست تا بتوانند فوتبال را معیاری در ولایت خود آموزش دهند و برای آنها وعده همکاری هرچه بیشتر را در بادغیس برای رشد فوتبال داد.

وی از مریبان جوان خواست تا با همکاری فدراسیون فوتبال خویش لیگ 14 سال و تیم منتخب 14 سال ولایت خود را راه اندازی نمایند.

فدراسیون فوتبال کشور در طول چند ماه اخیر برنامه های متعددی برای آموزش مربیان و داوران فوتبال روی دست گرفته است و در این میان عمده ترین بخش توجه فدراسیون به رشد فوتبال در سنین پایه می باشد، چرا که به گفته مسئولین، توجه به فوتبال پایه زمینه ساز رشد فوتبال ملی افغانستان در سال های آینده خواهد بود.

خبر : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.