طالبان مسلح سرک هرات – میمنه را مسدود نمودند

شماری از مسافران بزرگ راه هرات – میمنه میگویند که طالبان مسلح؛ این بزرگ راه را مسدود نموده اند.

این باشندگان میگویند؛ افراد وابسته به طالبان مسلح از دو روز( یکشنبه ) به اینطرف مسیر بزرگ راه هرات – میمنه را به روی مسافران و ترافیک مسدود کرده اند.

آنان میگویند که؛ طالبان مسلح موتر های باربری را اجازه ی عبور ازاین مسیر نداده و موتر های مسافربری را بعد از اخذ مبالغی از مسافران و رانندگان آنان را رها/ اجازه تردد میدهند.

گفته شده است که طالبان مسلح در ازای رفت و آمد مسافران و وسایط مسافربری به ترتیب مبلغ 50 تا 1000 افغانی؛ پول اخذ مینمایند.

محمد ولی یک تن از مسافران اظهار میدارد؛ طالبان مسلح از چندین سال بدینسو در مسیر این راه قرار داشته و از عابران با اعمال زور و فشار پول جمع آوری مینمایند.

محمد ولی که انواع میوه و ترکاری را ازهرات به بالامرغاب انتقال میدهد، می افزاید که؛ افراد طالبان موتر وی را در ساحه ی بند منگان متوقف ساخته و تمام میوه و ترکاری هایش در ظرف این چند روز خراب شده و از بین رفته است.

عبدالسلام یک تن از راننده گان میگوید؛ طالبان از دو روز به اینطرف ساحات موسوم به بند منگان و غروتوی ولسوالی بالامرغاب؛ واقع در مسیر بزرگ راه هرات – میمنه را مسدود نموده اند و آنان بدون سرنوشت در شهر قلعه نو بسر میبرند.

وی افزود که؛ افراد وابسته به طالبان مسلح از چندین سال به اینطرف به آزار و اذیت مسافران در عرض این راه پرداخته واموال شان را غصب مینمایند.

آنان می افزایند که طالبان مسلح بدون رعایت اصول و موازین اسلامی به جمع آوری پول مبادرت ورزیده و از دولت میخواهند که در پیوند به حضور افراد این گروه در مسیر این بزرگراه اقدام اساسی نموده و آنان را از این مشکل نجات بدهند.

در عین حال ریاست شورای ولایتی بادغیس مسدود بودن بزرگ راه هرات – میمنه را تائید نموده و اضافه می نمایند که افراد طالبان فقط به روی موتر های باربری این راه را مسدود نموده اند.

این مسوولان میگویند که آنان در تلاش هستند تا بتوانند از طریق بزرگان محل این مشکل را به زود ترین وقت حل نمایند.

در همین حال ضیا الدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب این ادعای عابرین مسیر بزرگ راه هرات – میمنه را رد نموده و اضافه می نماید که این شاهراه بروی ترافیک باز بوده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب حضور طالبان مسلح را در مسیر این راه تائید نموده و میگوید که تا به حال هیچ مشکلی رخ نداده است.

گفته میشود که طالبان مسلح درتمام ساحات تحت کنترول خویش در ولایت بادغیس؛ از محصولات کشاورزی، دامداری وبازرگانی مردم محل عشر و زکات جمع آوری مینمایند.

گزارش : عبدالقدیر و علاوه الدین

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.