مسوولان محلی: امام مسجد جامع مرکز ولسوالی مقر از چنگ طالبان مسلح آزاد شد

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از آزادی امام مسجد جامع مرکز این ولسوالی از چنگ طالبان مسلح خبر میدهند.

سرپرست ولسوالی مقر طی تماس تلفنی با خبرگزاری نریمان مدعی شد که حاجی اخترمحمد امام مسجد جامع مرکز این ولسوالی پس از چاشت امروز پنجشبنه با وساطت محاسن سفید مقر آزاد گردید.

براساس گزارش امام مسجد جامع مرکز ( بازار ) مقر دو روز قبل غرض دیدار یکی دوستان اش به روستایی پیروزایی این ولسوالی سفر نموده بود، از سوی نفرات طالبان مسلح اختطاف گردید.

عبدالهادی بادغیسی افزود که؛ محاسن سفیدان محل بالافاصله براساس تماس اداره محلی وارد مذاکره شده و در نهایت پس چاشت امروز توانسته اند امام مسجد جامع مرکز این ولسوالی را از چنگ طالبان مسلح آزاد سازند.

بادغیسی اضافه کردکه؛ این عالم دین ساعات قبل به مرکز ولسوالی مقر منتقل و تسلیم خانواده اش گردیده است.

اما طالبان مسلح که مسوول این ربایندگی خوانده شده اند، تا حال با رسانه ها ابراز نظری ننموده اند.

اختطاف افراد دولتی و غیر دولتی در ولایت بادغیس بی پیشینه نبوده بلکه پیش از این نیز طالبان و افراد وابسته به مخالفان مسلح شماری از ماموران ملکی و افراد عادی را اختطاف و سپس آنچه که دولت وساطت محاسن سفیدان و بزرگان محلی عنوان مینماید؛ آزاد گردیدند.

این در حالیست که برخی گزارش های وجود دارد که این افراد به وساطت بزرگان و محاسن سفیدان نه، بل در برابر پرداخت مبالغی از سوی این گروه ها رها میشوند.

خبر: اسکندر

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.