10 پروژه عمرانی همبستگی ملی در ولایت بادغیس گشایش یافت

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور در بادغیس از گشایش و بهره برداری 10 پروژه عمرانی در مربوطات سه ولسوالی این ولایت خبر میدهد.

» ادامه