شش آموزگار یک مکتب در ولسوالی قادس اختطاف شدند

گزارش ها از ولسوالی قادس ولایت بادغیس حاکی است که مردان مسلح ناشناس شش تن از آموزگاران یک مکتب را از مربوطات این ولسوالی اختطاف نمودند.

» ادامه