مخالفان مسلح دو جنگلبان اداره زراعت بادغیس را گرفتار نمودند

افراد مسلح مخالف دولت دو تن از جنگلبانان اداره زراعت بادغیس را بامداد امروز چهارشنبه با خود بردند.

» ادامه