صد ها تن در ولایت بادغیس دست به تظاهرات اعتراضی زدند

شماری از باشندگان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس پیش از چاشت امروز یکشنبه با راه اندازی تظاهراتی به دلیل آنچه آنان حمایت یک تن از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و […]

» ادامه