ساختمان بخش ترویج زراعتی ولسوالی مقر گشایش یافت

ساختمان بخش ترویج زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس به ارزش نزدیک به 6 میلیون افغانی اعمار و قبل از چاشت امروز یکشنبه گشایش یافت.

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس میگویند؛ این ساختمان 300 متر مربع زیربنا داشته که از بودجه انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور در جریان شش ماه گذشته ساخته شده است.

غلام محمد بادغیسی سرپرست اداره زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس میگوید؛ ساختمان بخش ترویج زراعتی ولسوالی مقر دارای 5 اتاق اداری و سایر محلقات بوده که با سیستم آب و برق نیز مجهز میباشد.

آقای بادغیسی افزودکه این ساختمان به هدف ارایه هر چه بهتر خدمات زراعتی برای دهقانان ولسوالی مقر اعمار گردیده که به گفته وی؛ با اعمار این بخش سهولت های فروانی اداری و فنی برای کارمندان ساحوی اداره زراعت بادغیس ومردم محل بوجود خواهند آمد.

بادغیسی می افزاید که در حال حاضر کار اعمار چند بخش ترویج زراعتی دیگر این اداره در سایر ولسوالی های بادغیس جریان داشته که در آینده نزدیک این ساختمان ها نیز گشایش و به بهره برداری خواهند رسید.

خبر: شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.