جغل اندازی یک سرک روستایی به ارزش 40 هزار دالر آمریکایی در بادغیس

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از تکمیل کار وگشایش یک سرک روستایی به ارزش نزدیک به 40 هزار دالر آمریکایی از سوی وزارت توسعه روستایی کشور خبر میدهند .

عبدالهادی بادغیسی سرپرست ولسوالی مقر بادغیس میگوید؛ کار جغل اندازی این سرک 4 ماه قبل از سوی برنامه تحکیم برنامه ثبات وزارت توسعه روستایی کشور آغاز گردیده و پس از چاشت امروز عملا مورد بهره برداری باشندگان محل قرار گرفت.

عبدالهادی بادغیسی افزود که؛ این پروژه براساس پیشنهاد باشندگان روستاهای ترکی و جکنه ولسوالی مقر این ولایت راه اندازی و کار عملی آن نیز از سوی این باشندگان اجرا گردیده است.

براساس اظهارات سرپرست ولسوالی مقر بادغیس، با جغل اندازی و تکمیل کار ساخت این سرک؛ مشکلات صدها خانواده محلی از رهگذر نبود سرک مناسب برطرف گردیده است.

گفته میشود که در عرض نه ماه گذشته سال روان 1393 خورشیدی ده ها کیلومتر سرک روستایی در این ولسوالی از جانب وزارت توسعه روستایی کشور به ارزش هزاران دالر آمریکایی جغل اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

خبر: عبدالمنان

ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.