برای 150 خانواده در ولسوالی آبکمری کمک شد

برای 150 خانواده ی بی جا شده در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس به ارزش 20 هزار دالر آمریکایی کمک غیر خوراکی توزیع گردید.

مسوولان در اداره مقام ولایت بادغیس میگویند؛ این کمک ها شامل کمپل و لوازم آشپزخانه میباشند که از سوی دفتر ( NCR )؛ یک نهاد امداد رسان غیر دولتی در اختیار این خانواده ها قرار داده شده است.

شراف الدین ” مجیدی ”  رییس دفتر والی بادغیس افزودکه؛ این 150 خانواده بیش از یک ماه قبل از منطقه پدیده ی دایزنگی و دره ی تاشپولاق ولسوالی آبکمری بر اثر حمله طالبان مسلح به روستاهایی گنده و چلانک این ولسوالی بی جا شده بودند.

مجیدی گفت؛ برای هر یک از این خانواده ها 4 تخته کمپل و یک دست ظروف آشپزخانه توزیع گردیده است.

براساس اظهارات رییس دفتر والی بادغیس؛ این کمک ها امروز با حضور نمایندگان اداره های ولایتی بادغیس و همکاران دفتر( NCR) توزیع گردید.

خبر: حبیب الله فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.