روزگار؛ نخستین فیلم بلند هنری در بادغیس افتتاح شد

نخستین فیلم بلند مدت هنری زیرنام ” روزگار ” از سوی موسسه سینمایی جوان فیلم بادغیس معرفی و افتتاح گردید.

مسوولان موسسه سینمایی بادغیس میگویند؛ پیام این فیلم ” کجروی های روزگار در برابر افراد و خانواده های غریب و بی بضاعت ” بوده که دو ساعت طول دارد.

عبدالسمیع قادری رییس موسسه سینمایی جوان فیلم بادغیس گفت؛ این فیلم در ولایت های بادغیس و هرات فیلم برداری شده و در آن 36 نفر نقش بازی نموده اند.

آقای قادری افزود که ترتیب و تنظیم فیلم ” روزگار ” در بادغیس صورت گرفته و سناریو آنرا نیز خودش نوشته است.

قادری اضافه نمود که کار ساخت این فیلم همزمان با ایجاد موسسه سینمایی جوان فیلم بادغیس در سال 1392 خورشیدی در این ولایت میباشد.

رییس موسسه سینمایی بادغیس جوان می افزاید که این موسسه در عرض یک سال گذشته؛ 4 فیلم کوتاه ، 27 نمایشنامه و 250 تیاتر را نیز در پیوند به سوژه های مختلف تکمیل و اجرا نموده است.

موسسه سینمایی جوان فیلم بادغیس؛ دومین موسسه سینمایی در ولایت بادغیس میباشد که پس از فروپاشی رژیم گروه طالبان در این ولایت ایجاد میشود.

قابل ذکر است که تمام بازیگران موسسه های سینمایی بادغیس آقایان بوده که عمدتا با گریم و پوشش زنانه؛ نقش زنان را در آثار و ساخته های شان بازی می نمایند.

خبر: فخرالدین

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.