فرار چهار باشنده ولسوالی قادس از چنگ طالبان مسلح

پولیس ولسوالی قادس ولایت بادغیس از فرار چهار باشنده این ولسوالی از نزد طالبان مسلح خبر میدهد.

سمونیار محمدشریف علوی فرمانده پولیس قادس میگوید؛ این افراد شب گذشته توانسته اند که با استفاده از فرصت از افراد طالبان مسلح فرار نمایند.

فرمانده پولیس قادس گفت؛ هر چند طالبان مسلح در بدل رهایی این افراد 500 هزار افغانی از خانواده های تقاضا نموده بودند، اما این افراد توانستند که ساعات اولیه شب گذشته با تشدید باران بارش از منطقه فرار نمایند.

براساس اظهارات فرمانده علوی؛ این افراد در منطقه موسوم به گیدان ولسوالی اوبه ولایت هرات نگهداری می شدند.

براساس گزارش این باشندگان ولسوالی قادس که 5 روز قبل غرض جمع آوری مواد سوخت / هیزم به منطقه نایک این ولسوالی رفته بودند؛ از سوی افراد یک فرمانده طالبان مسلح بنام ملا محمد یوسف نایب زاده گرفتار شدند.

در همین حال یک تن از باشندگان قادس نیز فرار این افراد را تایید نموده و از صحت و سلامت آنان نیز اطمینان میدهد.

خبر: محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.