بازداشت دو طالب مسلح از سوی امنیت ملی بادغیس

ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس از بازداشت دو طالب مسلح از مربوطات ولسوالی مقراین ولایت خبر میدهد.

مسوولان درریاست امنیت ملی بادغیس میگویند؛ این اداره دو تن از افراد وابسته به طالبان مسلح را بنام های جمعه گل و عبدالبصیر شب هنگام ازمنزل شان واقع در منطقه خارستان ولسوالی مقر شناسایی و بازداشت نموده است.

این مسوولان می افزایند که؛ عبدالبصیر یکی از ماین گذاران ماهر طالبان مسلح محسوب شده و به چندین مورد تعبیه ماین های کنارجاده علیه نیروهای امنیتی متهم میباشد.

اداره امنیت ملی بادغیس گفت؛ این افراد از جمله نفرات ملا غوث الدین و عیدی محمد؛ دو تن از فرماندهان ارشد طالبان مسلح در بادغیس به شمار میروند.

براساس اظهارات مسوولان امنیت ملی بادغیس؛ از نزد این افراد یک میل تفگچه ویک عراده موتورسکلیت نیز به دست ماموران امنیت ملی افتاده است.

اما طالبان مسلح تا اکنون در پیوند به بازداشت این افراد توسط ماموران اداره امنیت ملی بادغیس ابراز نظری ننموده اند.

خبر: حبیب الله فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.