صد ها تن در ولایت بادغیس دست به تظاهرات اعتراضی زدند

شماری از باشندگان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس پیش از چاشت امروز یکشنبه با راه اندازی تظاهراتی به دلیل آنچه آنان حمایت یک تن از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و یک فرمانده ارشد پولیس ملی از طالبان مسلح عنوان مینمایند؛ اعتراض نمودند.

این باشندگان که تعداد شان به صد ها تن می رسید؛ محمد موسی مشهور به جناب نماینده مردم در مجلس نمایندگان و سمونیار عبدالغفور؛ فرمانده کندک ریزرف عملیاتی فرماندهی پولیس بادغیس را به حمایت از طالبان و گروه های مسلح متهم می نمایند.

تظاهرات کنندگان دولت را نیز به بی پروایی نسبت خود متهم نموده و تاکید مینمایند؛ صدها خانواده در منطقه پده دایزنگی ولسوالی آبکمری به علت حمله مسلحانه سه هفته قبل طالبان مسلح بی جا شده که تا حال هیچ فرد و یا گروهی به سراغ آنان نیامده است.

آنان مدعی اند که براثر حمله سه هفته قبل طالبان مسلح؛ چهار تن از باشندگان منطقه کشته و به همین ترتیب بیش از کودک آنان نیز به دلیل سرما از بین رفته است.

راهپیمایان از دولت میخواهند که محمد موسی جناب و سمونیار عبدالغفور را به عنوان عاملان اصلی رویداد های اخیر در منطقه پده ی دایزنگی آبکمری محاکمه نموده و همچنان غرض پاکسازی منطقه از تهدید طالبان مسلح، عملیات گسترده را نیز راه اندازی نماید.

در همین حال سرپرست ولایت بادغیس ادعای این معترضان را تائید نموده و میگوید: چندی پیش آنان گزارش را که توسط هیئت اعزامی مقام ولایت از منطقه تهیه و ترتیب شده بود؛ عنوانی وزارت امور داخله ارسال نموده اند که تا به حال هیچ اقدام از سوی این وزارت صورت نگرفته است.

احمدالله علیزایی سرپرست ولایت بادغیس گفت هر چند در پیوند به بررسی رویداP1110972د های اخیر در ولسوالی آبکمری هیئتی از مرکز کشور به این ولایت سفر نموده است، اما این هیئت به دلیل اینکه رهبری آنان شخص جناب که یکی از جوانب درگیر میباشد؛ مورد پذیرش طرف مقابل نمی باشد.

علیزایی از دولت مرکزی میخواهد که یک هیئت بیطرف غرض بررسی شکایات باشندگان آبکمری به این ولایت اعزام نموده که مورد قبول هر دو طرف قضیه باشد.

وی بروز مشکلات قومی را در این ولایت؛ یکی از چالش های عمده در بادغیس بیان داشته و تاکید کرد که اداره محلی آنچه در توان داشته است در جهت حداقل رساندن این مشکلات استفاده نموده است.

اما محمد موسی جناب نماینده مردم در مجلس نمایندگان ادعای باشندگان ولسوالی آبکمری مبنی بر حمایت اش از طالبان مسلح رد نموده ولی تاکید میکند که آنان با درنظرداشت مسوولیت؛ هر از گاهی با افراد و گروه ها وابسته به طالبان مسلح در جهت تشویق آنان به روند صلح، تماس های داشته است.

وی؛ داشتن هر گونه ارتباط و حمایت از طالبان مسلح را رد نموده و مدعی است که؛ هر گاه فرد و گروه ی اسناد را مبنی برحمایت وی از طالبان مسلح داشته باشد؛ او شخصا حاضر است که محاکمه شود.

این در حالیست که شماری از تظاهرات کنندگان به علت اینکه در انتخابات گذشته به محمد موسی جناب رای داده اند؛ و انتخاب خویش را ” انتخاب نادرست ” بیان نموده وکارت های رای دهی شان را به آتش زدند.

قابل ذکر است که شماری از باشندگان بادغیس اغلب گروه های مسلح را در این ولایت وابسته به برخی از فرماندهان محلی و نمایندگان مردم در شورای ملی وولایتی خوانده که به اهرام فشار عمل مینمایند.

گزارش: عبدالمنان و حبیب الله

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.