جغل اندازی 15 کیلومتر سرک در ولسوالی مقر

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از تکمیل کار جغل اندازی 15 کیلومتر سرک روستایی در مربوطات این ولسوالی به ارزش نزدیک 8 میلیون افغانی از سوی برنامه تحکیم ثبات وزارت توسعه روستایی خبر میدهند.

این مسوولان میگویند؛ این 15 کیلومتر سرک در قالب سه پروژه در روستاهای غیراق شوری، محمد زایی، ترکی، درویش محمدی و هوتکی منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر جغل اندازی گردیده که مشکلات نزدیک 5 هزار خانواده محل برطرف میسازد.

عبدالهادی بادغیسی سرپرست ولسوالی مقر میگوید؛ کارهای عملی این پروژه ها 8 ماه قبل آغاز شده که با راه اندازی آن زمینه اشتغال برای 800 تن از باشندگان منطقه مساعد گردیده بود..

آقای بادغیسی افزود که راه های مواصلاتی این روستاها از چندین سال به اینطرف به دلیل نبود امنیت از بازسازی و ترمیم بازمانده بود.

براساس اظهارات سرپرست ولسوالی مقر ولایت بادغیس؛ هزنیه این پروژه از سوی برنامه تحکیم ثبات وزارت توسعه روستایی کشور پرداخته گردیده و کار عملی آن از جانب شوراهای انکشافی محل به پیش برده شده است.

خبر: شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.