پیوست یک گروه پنج نفری ناراضیان مسلح دولت به روند صلح در ولایت بادغیس

مسوولان شورای عالی صلح بادغیس از پیوست 5 ناراض مسلح دولت به پروسه صلح در این ولایت خبر میدهند.

» ادامه