16 کیلومتر سرک در ولسوالی جوند؛ ترمیم و جغل اندازی میشود

مسوولان ریاست فوایدعامه ولایت بادغیس از آغاز کار پروژه ترمیم و جغل اندازی 16 کیلومتر سرک به هزینه 22 میلیون افغانی در ولسوالی جوند این ولایت خبر میدهند.

» ادامه