یک پل بزرگ به ارزش 600 هزار دالر آمریکایی در ولسوالی قادس اعمار میشود

ریاست احیا و انکشاف دهات بادغیس از آغاز کار ساخت یک پل بزرگ که 84 متر طول دارد به ارزش 600 هزار دالر آمریکایی در ولسوالی قادس این ولایت خبر […]

» ادامه