شهروندان بادغیس؛ خواهان بسته شدن دروازه های مراکز صحی در این ولایت شدند

شماری از بیمارداران در بادغیس از عدم رسیدگی کارمندان مراکز صحی در این ولایت شکایت نموده و از دولت میخواهند که دروازه های درمانگاه های ولسوالی ها و بیمارستان ولایتی […]

» ادامه