استقبال کشاورزان از اولین بارش برف در بادغیس

کشاورزان در ولایت بادغیس از اولین بارش برف زمستانی در این ولایت استقبال نموده و این بارش برف را به فال نیک می گیرند.

این کشاورزان میگویند که؛ بارش برف و آنهم در فصل تیرماه در تامین منابع آبی مفید بوده و باعث افزایش حاصلات زراعتی خواهد شد.

عبدالله یک تن از کشاورزان در شهر قلعه نو؛ با آنکه از ریزش برف اظهار خرسندی می کند، اما از عدم همکاری دولت و ارگانهای مسوول با کشاورزان انتقاد می نماید.

عبدالله از دولت می خواهد تا با کشاورزان همکاری کرده و بذر های بیشتر اصلاح شده را در اختیار شان قرار دهد.

باز محمد یک تن دیگر از این کشاورزان  می گوید؛ دولت باید برای آنان کود ها و ادویه جات گوناگون را به منظور جلوگیری از آفات و امراض توزیع کند.

وی اضافه می نماید که تمام کشاورزی آنان مربوط به زمستان خوب میشود که سال جاری میتواند باعث افزایش حاصلات شان شود.5

درهمین حال مسوولان اداره زراعت بادغیس میگویند که؛ این ادره با همه امکانات که در دست دارد از کشاورزان بادغیس حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.

غلام محمد “بادغیسی” آمر امور زرعتی ریاست زراعت بادغیس گفت که؛ این ادره به منظور همکاری بیشتر با کشاورزان برنامه های توزیع تخم های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی، ترویج زعفران و مجادله با آفات و امراض نباتی را روی دست گرفته است.

آقای بادغیسی می افزاید که؛ آنان در نظر دارند تا برای 2080 تن از کشاورزان در سراسر بادغیس تخم های اصلاح شده و کود یوریا توزیع نمایند.

آمر امور زراعتی اداره زراعت بادغیس از کشاورزان می خواهد تا امسال به پیمانه ی بیشتر گندم و غله جات کشت کرده و در قسمت مبارزه با آفات و امراض آن تلاش کنند.

در همین حال کارشناسان امور به این باور اند که؛ با آنکه بادغیس از آن دسته ولایات کشور است که بیشتر باشندگان آن با کشاورزی سر و کار دارند، دولت درقسمت همکاری با کشاورزان هیچ گامی بر نداشته است.

به باور کارشناسان؛ ريزش برف در قلعه نو از یک سو باعث کاهش آلودگى هواى نا مطلوب می شود و از سوی هم آب های زیر زمینی را تقویت و تامین می کند.

 

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.