خصومت های شخصی در جوند؛ جان یک باشنده ی این ولسوالی را گرفت

یک عضو شورای ولایتی بادغیس؛ از کشته شدن یک فرد مسلح غیر مسوول در مربوطات ولسوالی جوند این ولایت خبر میدهد.

» ادامه