استقبال کشاورزان از اولین بارش برف در بادغیس

کشاورزان در ولایت بادغیس از اولین بارش برف زمستانی در این ولایت استقبال نموده و این بارش برف را به فال نیک می گیرند.

» ادامه