واژگون شدن تانک منسوبان ارتش ملی در بادغیس؛ 9 کشته و زخمی بر جا گذاشت

براثر واژگون شدن یک موتر زرهی ارتش ملی مستقر در ولسوالی مقر ولایت بادغیس ؛ 9 منسوب نیروهای ارتش ملی کشته و زخمی شدند.

» ادامه