نگرانی شهروندان قلعه نو به دنبال موجی از حملات شبانه بر منازل مسکونی

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از افزایش حملات شبانه با نارنجک یا بمب دستی بر منازل مسکونی افراد ملکی به شدت نگران بوده و اداره محلی را در این […]

» ادامه