گردهمایی نکوهش خبرنگاران بادغیس در پی افزایش خشونت ها در برابر فعالیت رسانه ها

انجمن اجتماعی ژورنالیستان ولایت بادغیس و کمتیه ی تامین امنیت و مصئونیت خبرنگاران این ولایت در یک گردهمایی قتل نعمت الله زهیر را محکوم نموده و خواهان تامین امنیت بیشتر […]

» ادامه