گشایش 10 پروژه انکشافی برنامه حفظ ومراقبت پروگرام همبستگی ملی در بادغیس

پروگرام همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور در ولایت بادغیس از گشایش و بهره برداری 10 پروژه انکشافی در قالب برنامه فرعی حفظ مراقبت این پروگرام در ولسوالی قادس خبر […]

» ادامه