نگرانی شهروندان قلعه نو به دنبال موجی از حملات شبانه بر منازل مسکونی

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از افزایش حملات شبانه با نارنجک یا بمب دستی بر منازل مسکونی افراد ملکی به شدت نگران بوده و اداره محلی را در این زمینه به بی پروایی متهم میکنند.

شهروندان قلعه ی نو در پی رشته ی از حملات شبانه بر منازل مسکونی با نگرانی زیادی می گویند که این اعمال از سوی مخالفین مسلح و گروه های هراس افگن در نواحی مختلف شهر و حتا نزدیکترین اماکن اجرا می شود.

باشندگان مرکز بادغیس با آنکه حکومت محلی و نیرو های امنیتی را در این پیوند مقصر می دانند، اما همزمان از اداره ی محلی خواهان جلوگیری از این سلسله حملات هستند.

درهمین حال مسئولان محلی بادغیس با تایید برخی از گفته های شهروندان، از رسیده گی در این مورد و باز داشت چند تن در این قبال خبر می دهند.

سخنگوی والی بادغیس می گوید؛ آنان تا اکنون سه تن را در پیوند به حملات شبانه ی بر منازل شهروندان بازداشت نموده اند که در حال حاضرتحت بازجویی قرار دارند.

احمد خالد صافی افزود که تلاش های ارگان های امنیتی در این زمینه جریان داشته و هر فرد که در پی  این گونه حملات باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

از سوی هم شورای ولایتی بادغیس نیز این حملات را نگران کننده خوانده و می افزایند که این مشکل را به ارگانهای امنیتی در میان گذاشته اند.

در عین حال شورای ولایتی بادغیس با ابراز نگرانی می گویند که این حملات سبب ایجاد وحشت در بین مردم خواهد شد.

عبدالله ” افضلی” معاون شورای ولایتی بادغیس وقوع این گونه حملات را بالای شهروندان و افراد ملکی، مشکلات ذات البینی بیان دانسته و این عمل را کار مخالفان و برخی افراد بی مسئولیت می خواند.

افضلی می افزاید که آنان این مشکل را به نهادهای امنیتی گزارش داده اند.

با این همه آگاهان امور تاکید می ورزند که باید ارگانهای مربوط  این عمل را جدی گرفته و برای رسیده گی بر این چالش اقدام جدی و عملی نمایند.

عبدالکریم ” نصرت” یکی از این آگاهان می افزاید که در عقب این حملات گروه های هراس افگن و مخالفین مسلح حکومت قرار دارد.

آقای نصرت می گوید که گروه های هراس افگن و مخالفین مسلح دولت بیشتر برای باج گیری از شهروندان در این اواخر براین گونه اعمال مبادرت می ورزند که اگر دولت در این زمینه توجهی آنچنانی مبذول نداشته باشد، این حملات افزایش خواهد داشت.

این همه در حالی ست که در این اواخر موجی از حملات شبانه با بمب های دستی و مواد انفجاری بر منازل مسکونی در قلعه نو، نگرانی های زیادی از باشندگان این شهر را بر انگیخته است، حملات که به گفته ی شهروندان ریشه ی باج گیری دارد و از سوی مخالفین مسلح دولت اجرا می شود.

 

گزارش: فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.