یک شبکه آب آشامیدنی با هزینه ۸ میلیون افغانی در قلعه نو افتتاح گردید

مسوولان در موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان از گشایش و بهره برداری یک پروژه شبکه آب آشامیدنی صحی درمربوطات شهر قلعه نو این ولایت خبر میدهند.

محمد صدیق عاطف مسوول موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان در ولایت بادغیس میگوید؛ این پروژه ازسوی دفتر آنان باهزینه بیش از هشت میلیون افغانی در روستای های تگاب اسماعیل و باغلر شهر قلعه نو راه اندازی و اجرا گردیده است.

وی اضافه نمود که؛ این پروژه شامل ساخت شبکه آب اشامیدنی صحی میشود که از یک ماه به اینطرف کار اعمار آن آغاز گردیده بود.

آقای عاطف افزود که؛ با گشایش و بهره برداری این پروژه مشکلات بیش از 800 خانواده در این دو روستا از ناحیه آب آشامیدنی صحی برطرف گردیده است.

درهمین حال شماری از باشنده گان روستای های تگاب اسماعیل و باغلر  از راه اندازی پروژه های انکشافی در مناطق شان خرسند بوده و اضافه می نمایند که؛ آنان در گذشته با مشکل نبود آب صحی آشامیدنی مواجه بوده اند.

آنان می افزایند که؛ دولت باید در قسمت دیگر مشکلات آنان که نبود سرک، کلنیک صحی و برق میباشد نیز توجه جدی نماید.

گفتنی ست که قلت آب آشامیدنی صحی در قلعه نو یکی از مشکلات بزرگ باشندگان این شهر بوده که طی سالیانی همچنان پا بر جا مانده است.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.