در ادامه اعتراض باشندگان بادغیس؛ بزرگ راه قلعه نو– هرات همچنان مسدود است

مظاهره ی باشندگان بادغیس برای چهارمین روز متوالی در واکنش به آنچه بی توجهی حکومت مرکزی نسبت به اجرای پروژه های زیر بنایی به ویژه سرک حلقوی خوانده می شود، […]

» ادامه