پنج مامور پولیس محلی در بالامرغاب به طالبان پیوستند

پنج تن از ماموران پولیس محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس صفوف پولیس را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوستند.

» ادامه